Adatvédelmi Nyilatkozat

Üdvözöljük az axim.dev weboldalon!

Fontosnak tartjuk a felhasználóink személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartását. Ezen nyilatkozat célja, hogy tájékoztasson bennünket az általunk gyűjtött, tárolt és kezelt információkról, valamint arról, hogy milyen jogok illetik meg Önt az adatvédelem terén.

Gyűjtött Információk

Az axim.dev weboldal látogatása során bizonyos információk automatikusan gyűjtésre kerülnek, mint például az IP cím, böngésző típusa, a látogatott oldalak, valamint a látogatás időpontja és időtartama. Ezek az információk segítenek nekünk a weboldal teljesítményének mérése, a felhasználói élmény javítása és a tartalom személyre szabása terén.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
  6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Adatkezelések

Webes kapcsolati űrlap kitöltése
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: az axim.dev oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő, igénybe vevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Sütik (Cookies)

Az axim.dev weboldal sütiket használhat a felhasználói élmény javítása érdekében. A sütik kis adatfájlok, melyeket a böngésző tárol az Ön eszközén. Ezek a sütik információkat gyűjthetnek a böngészési szokásairól, preferenciáiról és egyéb beállításairól. Az Ön beállításai lehetővé teszik a sütik elfogadását vagy elutasítását. A sütik beállításait bármikor megváltoztathatja a böngészőjében.

Harmadik Felek

Az axim.dev weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, mint például az analitikai eszközök szolgáltatói. Ezek a szolgáltatók is gyűjthetnek bizonyos információkat a felhasználókról a weboldal használata során.

Adatvédelmi Jogok

Az adatvédelmi jogokkal kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást, módosíthatja vagy törölheti az Önre vonatkozó adatokat. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen:

Az adatkezelő és elérhetőségei:
Tóth Máté EV
Adószám: 48375636-1-36
Cím: 5400 Mezőtúr Nagy Jenő utca 37.
E-mail cím: mate@axim.dev

Kapcsolatfelvétel

Kérdésed van? Írj nekem!

Az üzenet küdése gombra kattintva elfogadod az Adatvédelmi nyilatkozatot.

Email cím

mate@axim.dev

LinkedIn

/in/aximcore

Github

aximcore

Az oldal cookie-kat használ a felhasználói élmény javítása érdekében.